Thư viện ảnh
Hinh anh cau duong tu an son
Số lượt truy cập :
Visitor
Go
TP. HCM sẽ có thêm một đường hầm và 34 cầu mới
Khởi công nâng cấp Quốc lộ 217 qua tỉnh Thanh Hóa
Khánh thành cầu Tam Bạc mới
Khởi công dự án 2004 tỷ đồng mở rộng QL1A
Cao tốc chạy nước rút để kịp thông xe
Động thổ dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt Hà Nội - TP. HCM
Nghệ An: Động thổ DA nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 535
Khánh thành cầu Chợ Gạo gỡ "nút thắt" cả giao thông thủy lẫn bộ
Những cây cầu độc đáo ở Đà Nẵng
Khởi công dự án mở rộng QL1A hơn 3.500 tỷ đồng
Nhật Bản cho Việt Nam vay 2,16 tỷ USD để thực hiện 12 dự án
Đà Nẵng khánh thành hai công trình kỷ lục thế giới
Xúc Tiến Đầu Tư
Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng: giao thông, thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng các khu công nghiệp và điện
30/05/2012 15:59 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XII) vừa mới thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII)

Về đánh giá tình hình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Trung ương, nguồn lực đầu tư được huy động ngày càng nhiều hơn; phương thức đầu tư ngày càng đa dạng; hệ thống kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cho đời sống của nhân dân, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng và làm thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn, đô thị trong tỉnh. Tuy nhiên, chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng còn thấp. Nguồn lực huy động còn ít so với nhu cầu, chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước. Việc bố trí vốn còn dàn trải, nên kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế. Thực trạng kết cấu hạ tầng của tỉnh còn thiếu và yếu, thiếu đồng bộ, lạc hậu; khó khăn nhất hiện nay vẫn là giao thông, thủy lợi, đặc biệt là giao thông nông thôn, miền núi. Công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng nhìn chung chưa tốt, một số nơi còn lãng phí. Những yếu kém này đồng thời cũng là những nguyên nhân làm cho hệ thống  kết cấu hạ tầng của tỉnh kém phát triển, ảnh hưởng không ít đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Về mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng đến năm 2020, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu trong những năm tới đầu tư kết cấu hạ tầng phải đáp ứng cơ bản những nhu cầu cấp bách, thiết yếu nhất nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, đồng thời giải quyết tốt những nhu cầu bức xúc trong đời sống nhân dân. Tiếp tục thu hẹp dần khoảng cách và thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các vùng trong tỉnh. Trong đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung trước hết vào 3 trọng tâm: Giao thông; thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu; hạ tầng các khu công nghiệp và điện.

 Về giao thông: Ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông đối ngoại, ven biển, các tuyến phục vụ cho các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và các tuyến giao thông liên huyện. Tiến hành đầu tư đường Lê Duẩn, đường Trần Phú nối dài, đường và cầu Hùng Vương, cầu Văn Thánh, tuyến Hòa Thắng - Hòa Phú. Duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp các tuyến giao thông hiện có; quản lý và khai thác có hiệu quả đường 706B, từng bước nâng cấp các tuyến đường ven biển; tất cả các tuyến đường nội thị, đường liên xã, 70% đường liên thôn, đường nội đồng được kiên cố, cứng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015; đầu tư mới và nâng cấp hệ thống các bến xe, bãi đậu xe trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại.

 Về thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu: Phấn đấu đến trước năm 2020, bảo đảm đủ nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư các Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, hồ Sông Dinh 3, hồ Sông Móng, hệ thống thủy lợi Tà Pao, kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, hồ Sông Lũy, hồ La Ngà 3, hệ thống cấp nước Khu Lê Hồng Phong...; tiếp tục phát triển hệ thống kênh chuyển tiếp nước các lưu vực, đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi nhỏ đưa nước về tận các cánh đồng. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; phấn đấu đến năm 2020 có 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 80% được cấp từ hệ thống nước tập trung. Ưu tiên đầu tư hệ thống đê kè ven biển, đê sông ở những vị trí xung yếu để phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai; tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh bão theo quy hoạch; triển khai đầu tư Dự án phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty (Phan Thiết).

 Hạ tầng các khu công nghiệp và điện: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp hiện có và đầu tư hạ tầng vào các khu công nghiệp đã được quy hoạch; trước mắt, tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp Phan Thiết, Hàm Kiệm, Tân Đức, Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và Tuy Phong; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đề nghị Chính phủ đưa vào quy hoạch các khu công nghiệp Kê Gà, Hàm Cường và Tân Hải; quy hoạch khu công nghiệp chế biến titan. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp ở các huyện, thị xã, thành phố. Đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy triển khai các dự án thủy điện, nhiệt điện, điện gió đã được chấp thuận đầu tư. Thúc đẩy đầu tư hoàn thành Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; thu hút đầu tư Trung tâm Điện khí Sơn Mỹ; kêu gọi phát triển nguồn năng lượng mặt trời tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý và trên những địa bàn phù hợp. Cải tạo và nâng cấp hệ thống cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt; cơ bản 100% hộ dân được sử dụng điện ổn định, gắn với sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài 03 trọng tâm trên, BCH Đảng bộ tỉnh lưu ý trong quá trình đầu tư kết cấu hạ tầng cần đặc biệt quan tâm hạ tầng đô thị, thương mại, thông tin, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và y tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để thực hiện các mục tiêu trên, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra một số giải pháp chủ yếu như: Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, trong quản lý đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công trình; thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh chính sách xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân, ủng hộ, chia sẻ trách nhiệm với nhà nước trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới.

Nguồn: Baobinhthuan.com.vn

Các tin đã đăng:
© 2009 -2024An Sơn JSC. Địa chỉ: Số 460, Đường Lê Văn Việt, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. E-Mail: congtycpanson@gmail.com
Powered by Sacomtec Corp.bản đồ bằng gỗ 3d