An Sơn JSC

Bộ GTVT cấm che giấu các sai phạm, sự cố trong quá trình thi công

Chiều nay, 3/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 592 quy định những điều Ban Quản lý dự án và công chức, viên chức trực thuộc không được làm khi quản lý các dự án do Bộ GTVT giao.
 
Các quy định này nhằm siết chặt quản lý và nâng cao hiệu quả, trách nhiệm các Ban Quản lý dự án, từ đó tạo những chuyển biến mạnh hơn về chất lượng, tiến độ công trình.
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ dự án cầu Nhật Tân
Bộ trưởng Đinh La Thăng thường xuyên có mặt tại các công trình "nóng" kiểm tra hoạt động của các Ban quản lý dự án, nhà thầu
 
 12 điều cấm với Ban quản lý dự án giao thông
 
Theo Quy định này, có tới 12 điều mục các Ban QLDA và công chức, viên chức trực thuộc không được làm. Tất cả đều được quy định rất cụ thể, chi tiết và có tính nguyên tắc như: Không lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Không đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận trong đấu thầu. Ban Quản lý dự án không được cử công chức viên chức tham gia chấm thầu tại các gói thầu dự án có người nhà là đại diện công ty đấu thầu.
 
Quy định ghi rõ: Ban QLDA và các thành viên trong Ban không được can thiệp làm sai lệch kết quả khảo sát, thí nghiệm kiểm tra, kiểm định do nhà thầu tư vấn thực hiện; Không chỉ đạo, áp đặt tư vấn thiết kế lựa chọn phương án thiết kế, sử dụng giải pháp công nghệ, kết cấu công trình, vật liệu, phương án tổ chức thi công… không phù hợp làm tăng giá thành công trình. 
 
Ban QLDA cũng không được trình duyệt hồ sơ khảo sát, thiết kế khi chưa đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định hoặc hồ sơ chưa được rà soát, kiểm tra dẫn đến chất lượng hồ sơ không đảm bảo; Không được cho triển khai thi công xây dựng khi nhà thầu chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy định hiện hành.
 
Bộ GTVT nghiêm cấm việc áp đặt, chỉ định nhà thầu cung ứng các loại vật tư, vật liệu đối với các nhà thầu thi công; sách nhiễu, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng.
 
Ban QLDA không được nghiệm thu, thanh toán các hạng mục công việc mà nhà thầu chưa hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật hoặc đã hoàn thành nhưng có hiện tượng hư hỏng, khiếm khuyết, không đảm bảo chất lượng...
 
Cấm che giấu sai phạm, sự cố 
 
Đặc biệt, trong Quy định được yêu cầu thực hiện ngay từ ngày hôm nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ rõ Ban QLDA và các thành viên trong bộ máy không được che giấu các sai phạm, sự cố xảy ra trong quá trình thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành công trình.
 
Người đứng đầu Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các nội dung được giao nhiệm vụ, ủy quyền, các nội dung không được làm quy định tại Quyết định này và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Trưởng Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Tổng giám đốc các Ban Quản lý dự án được giao thực hiện các dự án do Bộ quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngay các quy định này.
Theo: giaothongvantai.com


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage