An Sơn JSC

Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2011

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) và theo 28 vùng (khu vực): Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Cao Bằng, Lào Cao, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ Anh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắc Lăk, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa-vũng Tàu, Thành phố Hồ Chi Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Long An và Vĩnh Long bao gồm các loại chỉ số sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình;

- Chỉ số giá phần xây dựng;

- Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số gia vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

Tệp đính kèm[Tải về] QD 552Tap chi so gia XD.pdf (QD 552Tap chi so gia XD_1308646504429.pdf)


Nguồn moc.gov.vn


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage