An Sơn JSC

Gói thầu: Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bình Trị đi Thuận An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương - Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Trị đi Thuận An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

8
Quý IV/2009 - I/2010
420 ngày
Giá gói thầu:
 • 68.702.897.006 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  � 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage