An Sơn JSC

Úc hỗ trợ Philippines thực hiện các dự án xây dựng xanh

Luật Xây dựng Úc mới (2010) có nêu công tác thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc thương mại mới cũng như cải tạo công trình đã có phải đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu quả năng lượng. Trong mối quan hệ hợp tác song phương, Chính phủ Úc có kế hoạch hợp tác và giúp đỡ chính phủ Philippines cải thiện tình hình xây dựng kém hiệu quả ở nước này. Vừa qua, chính phủ Úc đã chính thức lên tiếng khẳng định là sẽ hỗ trợ lớn chính phủ Philipines để thực thi các dự án công trình xây dựng xanh.

Ross Bray - Ủy ban Thương mại Úc (Australian Trade Commission) cho rằng với sự hỗ trợ của các kiến trúc sư tài ba của Úc sẽ tạo điều kiện để cải thiện tình hình phát triển xây dựng ở đất nước này. Chính phủ Úc sẽ cung cấp thông tin và công nghệ cho Ủy ban Xây dựng Xanh của Philippines (Philippine Green Building Council (PGBC) áp dụng vào xây dựng các công trình xanh.

PGBC và Ủy ban Xây dựng Xanh của Úc (GBCA) đã thỏa thuận cùng hợp tác nhằm thúc đẩy các sáng kiến trong ngành công nghiệp xây dựng bền vững, bao gồm ứng dụng các mô hình dự án đã từng được chứng minh thực tế tại Úc vào Philippines có tính đến yếu tố điều kiện hoàn cảnh của Philippines.

Hợp tác bao gồm chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng hệ thống chiếu sáng, hệ thống lọc và tiết kiệm nước trong các công trình xây dựng. Ban đầu, PGBC hợp tác với các công ty Úc trong việc đưa ra những mô hình xây dựng xanh điển hình “không gây tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả năng lượng sử dụng”

Hai bên cam kết là đối tác lâu dài trong việc chuyển giao công nghệ mô hình dự án kiểu như vậy vào Philippines, giúp cho đất nước này phát triển xây dựng bền vững thông qua hỗ trợ tài chính, thông tin, xây dựng luật pháp...

Baoxaydung


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage