An Sơn JSC

CendiBuildingPro là giải pháp phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý tổng thể việc thực hiện dự án cho các doanh nghiệp xây dựng

CendiBuildingPro là giải pháp phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý tổng thể việc thực hiện dự án cho các doanh nghiệp xây dựng. Phần mềm có khả năng quản lý xuyên suốt các giai đoạn thực hiện dự án và gắn kết các thành phần tham gia dự án vào một hệ thống thông tin quản lý chung. Sản phẩm còn cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp thực hiện công việc dễ dàng, chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Mục tiêu chính của sản phẩm là nâng tầm quản lý cho ban lãnh đạo và nâng cao năng lực thực hiện dự án cho doanh nghiệp.

  
Ứng dụng
 
CendiBuildingPro được ứng dụng cho các doanh nghiệp có chức năng thi công dự án, đặc biệt thích hợp cho các doanh nghiệp ngành xây dựng. Hai hình thức ứng dụng chính như sau:
  • Ứng dụng để quản lý các dự án có qui mô lớn và kéo dài. Các bộ phận trong ban quản lý dự án sẽ sử dụng phần mềm.
  • Ứng dụng cho doanh nghiệp có qui mô vừa, cần phải quản lý nhiều dự án.
 
Lợi ích
 
CendiBuildingPro nâng tầm quản lý cho bạn, cho doanh nghiệp của bạn:
  • Các phòng ban nghiệp vụ có được một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc của mình.
  • Ban lãnh đạo luôn có được các báo cáo chính xác tại mọi thời điểm hỗ trợ cho việc ra quyết định.
  • Giảm thiểu thất thoát nguyên vật liệu thi công.
  • Xây dựng cho doanh nghiệp qui trình quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, toàn diện. Với qui trình quản lý này, doanh nghiệp của bạn đã có được năng lực quản lý đủ mạnh để yên tâm thực hiện bất cứ dự án nào.


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage