An Sơn JSC

Golden Gate Bridge - Cầu Cổng Vàng là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất thế giới - Cây cầu nằm trên quốc lộ 101 nối liền phía Bắc bán đảo San Francisco với Marin County


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage