An Sơn JSC

Phần mềm bản đồ địa hình TOPO

Là công cụ chuyên dụng để biên vẽ bản đồ địa hình và bản đồ giải thửa tỷ lệ lớn có cấu trúc phục vụ chuyên ngành quy hoạch, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, địa chính, khai thác mỏ...

Môi trường: Phần mềm chạy trong môi trường AutoCAD 2005.

Các tính năng chính

 • Nhập số liệu từ sổ đo ( thuỷ bình, kinh vĩ )
 • Đọc số liệu từ máy toàn đạc điện tử
  • NIKON ( *.trn, *. raw, *. nik )
  • TOPCON ( *.gt6, *. gt7)
  • LEICA (*.gsi, *.idx)
  • SOKIA SET ( *.sdr)
 • Nhập số liệu dạng tuyến
 • Bình sai lưới mặt bằng và lưới độ cao.
 • Xây dựng mô hình địa hình số ( Xây dựng mô hình, hiệu chỉnh, lật cạnh ...)
 • Hiện thị mô hình 3D
 • Trợ giúp biên tập bản đồ địa hình
  • Hiệu chỉnh số liệu điểm đo
  • Tạo đườmg đứt gãy địa hình ( Breakline )
  • Tạo đường bao địa hình, hố địa hình
 • Vẽ đường đồng mức
 • Vẽ tuyến trên mặt bằng.Vẽ trắc dọc và trắc ngang tự nhiên của địa hình số
 • Rải taluy
 • Biên vẽ bản đồ
  • Thiết lập tỷ lệ
  • Rải lưới toạ độ
  • Phân trang, chia mảnh
  • Tạo tờ bản đồ
 • Kết xuất trắc dọc, trắc ngang tự nhiên và toạ độ điểm mia cho các phần mềm:
  • Thiết kế đường Nova - TDN, Road PLAN
  • Thiết kế kênh mương TKK Pro
  • Thiết kế san nền HS
  • Tính toán khối lượng khai thác mỏ: HsMo, GeoMap

 

 

 • Thuật toán xây dựng mô hình địa hình số lưới tam giác cực nhanh và chính xác cho phép mô tả các đứt gãy địa hình, lỗ thủng và đường bao.
 • Khả năng biên tập địa hình bằng cách thêm-bỏ đường đứt gãy, lật cạnh tam giác...
 • Tra cứu độ cao, độ dốc, vẽ mặt cắt địa hình
 • Vẽ đường đồng mức, thuật toán làm trơn thông minh, tự động đánh nhãn đường đồng mức.
 • Mô hình địa hình số có thể được sử dụng trực tiếp trong các phần mềm quy hoạch và thiết kế hạ tầng của Hài Hòa.
 • Thuật toán thu-phóng và bắt điểm thông minh cho phép số hoá các bản đồ quét ảnh nhanh chóng và chính xác.
 • Thư viện ký hiệu điểm, đường, vùng, địa danh theo quy định của Tổng cục địa chính, có thể chèn và thay đổi nhanh chóng bằng "kéo-thả"
 • Phân mảnh bản đồ tự động và bằng tay dễ dàng, quản lý in ấn thuận tiện
 • Mô phỏng 3 chiều và tô mầu theo độ cao.

Một số giao diện cơ bản

 

Cho phép nhập dữ liệu từ nhiều loại máy
Tách và hiệu chỉnh trạm máy
Tự động xác định đường bao khu đo
Bổ sung các đường đứt gãy mô tả đúng địa hình
Thể hiện mô hình địa hình trực quan, dưới mọi góc nhìn của khu đo
Hiển thị đường đồng mức theo độ cao
Tạo trắc dọc trắc ngang tự nhiên
Chèn địa vật và rải taluy

 Tạo tờ bản đồ nhanh chóng


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage