An Sơn JSC

Công ty CP Tư vấn và xây dựng tổng hợp Bình Dương mời thầu

Công ty CP Tư vấn và xây dựng tổng hợp Bình Dương mời thầu gói số 1 thi công xây lắp công trình giao thông thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn- An Phú.

Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước phân cấp.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 23/2 đến 10/3/2010. Địa điểm tại Công ty CP Tư vấn và xây dựng tổng hợp Bình Dương, số 7, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage