An Sơn JSC

Triển khai thi công sữa chữa, mở rộng cầu Sở Muối, thành phố Phan Thiết

Công trình Sửa chữa, mở rộng cầu Sở Muối, thành phố Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận cho chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư  phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 416/QĐ-SKHĐT ngày 12/11/2015

Công trình Sửa chữa, mở rộng cầu Sở Muối, thành phố Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận cho chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư  phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 416/QĐ-SKHĐT ngày 12/11/2015. Với quy mô sửa chữa, tăng cường lại phần cầu cũ hiện hữu và làm mới một cầu phía bên phải cầu cũ theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo – đường 19/4.

Công trình bắt đầu thi công vào giữa tháng 4/2016, đến nay đã thi công hoàn thành công tác sửa chữa, tăng cường kết cấu phần bên dưới của cầu cũ và hoàn tất việc lao lắp dầm cầu mới. Trong thời gian sắp tới sẽ tiến hành thi công đổ bản mặt cầu, thi công phần đường dẫn lên mới và sửa chữa mặt cầu cũ. Dự kiến đến giữa tháng 12/2016 công trình sẽ hoàn thành, góp phần đảm bảo giao thông và tạo mỹ quan đô thị trong khu vực.       

 

Cầu Sở Muối sau khi hoàn thành công tác cẩu lắp dầm


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage