An Sơn JSC

Hình học kết cấu bê tông

Sự lắp đặt và hình học của kết cấu có thể có những ảnh hưởng lớn đến khả năng làm việc và mức độ an toàn của công trình. Kết cấu được tạo ra với muôn hình muôn vẻ từ kích thước, đến các công năng cơ bản, hay chỉ là một vài kiểu kết cấu phức tạp hơn những kết cấu khác. Chúng rất hữu ích để bắt đầu tìm hiểu kết cấu bằng một cái nhìn tổng qua về hình học, câu hỏi là làm cách nào những kỹ sư chọn ra một sắp xếp các thành phần kết cấu lại với nhau? Đó chính kỹ sư kết cấu, một sự hợp hoàn hảo nhất giữa toán học và nghệ thuật, và đó cũng là sự lựa chọn để phát phiển một mô hình kết cấu, và chúng cung cấp cho những người kỹ sư kết cấu khả năng thể hiện nghê thuật.

Kết cấu bê tông cũng như kết cấu thép hay gỗ, tất cả đều tạo nên từ chính nó từ hình học kết cấu. Hình học kết cấu có nhiều loại vật liệu khác nhưng không thể trùng lặp. Tuy nhiên, nhưng công ty thương mại về bê tông luôn làm hết mình để cải thiện kết cấu bê tông để trở thành  một kẻ ngáng đường kết cấu thép và chính điều đó dẫn đền một sự tập trung  cao độ cho sự phát triển của hệ thống kết cấu sàn hay khung nhà hay những hình mẫu kết cấu bê tông. Dưới đây là một số kết cấu bê tông điển hình.

Cột bê tông được xây dựng nghiêng tạo ra kiểu dáng và cá tính cho nhà

Khung bê tông cốt thép với sàn vòng cung

Khung bê tông cốt thép với sàn vòng cung

Kresge Auditorium, MIT--Cambridge, Massachusetts

Với kết cấu mái vòm mở như một vỏ sò (shell struture -hypar), được xây dựng năm 1940

ahrhunderthalle, Breslau (Wroclaw), Germany/Poland, 1913

Mái vòm bê tông cốt thép với chiều dài 65m

University of Illinois Assembly Hall--Urbana, Illinois

Được xây dựng 1963, kết cấu mái gập.

Nguồn: Viet3g.com


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage