An Sơn JSC

Kết cấu mẫu cống BTCT theo công nghệ Ly tâm, Rung ép, Jumbo

download JUMBO CONG HOP THEP KEO NGUOI.ZIP (892.31KB)
download TK CONG LY TAM 12-2005.ZIP (2.89MB)
download TK CONG RUNG EP 9-2005.ZIP (3.15MB)

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương                                                  

 Nguồn: Cauduongcang.com


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage