An Sơn JSC

Đã có vốn cho Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả

VietinBank đã cam kết thu xếp tín dụng phần vốn giải phóng mặt bằng và tái định cư cho Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Công ty Đèo Cả cũng sẽ triển khai sử dụng dịch vụ thu phí cầu đường không dừng thanh toán qua ngân hàng Vietinbank tại trạm thu phí Ninh An sau khi tiếp nhận từ Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả đã được ký kết hợp đồng BT/BOT chính thức với Bộ Giao thông Vận tải và được Chính phủ Việt Nam cho hưởng các cơ chế đặc biệt để thực hiện dự án như cấp bảo lãnh của Bộ Tài chính để vay vốn cho các phần BT/BOT/Giải phóng mặt bằng và chuyển giao hai trạm thu phí đang hoạt động trên quốc lộ 1 A để tạo dòng tiền và làm đảm bảo cho Dự án.

Theo quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư của Dự án là 15.603 tỷ đồng. Phần chi phí giải phóng mặt bằng là 539 tỷ đồng.

Theo dự kiến, Dự án sẽ được khởi công vào tháng 9/2012.

Nguồn: Giaothongvantai.com


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage