An Sơn JSC

Xây dựng mô hình đô thị 3D với Project Galileo của Autodesk


Với khả năng sử dụng dữ liệu của Civil 3D, Autocad Map ... và 1 kho thư viện khổng lồ nhà cửa, đường xá, cầu cống, cây cối, sông biển ... việc xây dựng, quy hoạch 1 đô thị mô hình 3D thật sự dễ dàng.

Theo kythuatdothi.com


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage