An Sơn JSC

Nâng cấp đường sắt Thống Nhất đạt tốc độ 120km/giờ

Đó là một trong những nội dung trong kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt được thể hiện tại kế hoạch phát triển Tổng công ty Đường sắt VN (ĐSVN) giai đoạn 2012-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, ĐSVN phải ưu tiên hoàn thành cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Thống Nhất đạt tốc độ kỹ thuật tối đa 120km/giờ với tàu khách và 80km/giờ với tàu hàng. Bên cạnh đó, ĐSVN hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - TP.HCM, đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng. Quyết định cũng giao ĐSVN triển khai thực hiện và đưa vào khai thác từng phần tiến tới toàn bộ tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội, đường sắt trên cao Trảng Bom - Hòa Hưng (TP.HCM), nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Nội Bài, xây dựng ga Hà Nội thành ga trung tâm của đường sắt, vừa là đầu mối trung chuyển, kết nối các loại phương tiện vận tải vừa là trung tâm dịch vụ đa năng...

Nguồn: TTO


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage