An Sơn JSC

Gói thầu xây lắp: Đường nội bộ và cống thoát nước thuộc dự án Cụm dân cư Đông Rạch Miễu, huyện Cao Lãnh

Nội dung : Đường nội bộ và cống thoát nước 
Thuộc dự án : " Cụm dân cư Đông Rạch Miễu, huyện Cao Lãnh " 
Nguồn vốn : Ngân sách Trung ương và vốn vay Ngân hàng Phát triển 
Bên mời thầu : Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh 
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi 
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 8 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2010 
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, đường 30 tháng 4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ 
Thời gian đóng thầu : 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2010 tại Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, đường 30 tháng 4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/10/2010 


Theo Dauthau.dongthap.gov.vn


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage