An Sơn JSC

Giải pháp thiết kế đường - Giải pháp ứng dụng các sản phẩm phần mềm của công ty Hài Hòa trong công tác thiết kế đường

Giải pháp ứng dụng các sản phẩm phần mềm của công ty Hài Hòa trong công tác thiết kế đường 

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHO 

 • Các đơn vị tư vấn thiết kế hạ tầng bao gồm: Giao thông, Xây dựng, Thủy lợi.
 • Các công ty xây lắp
 • Các sở Xây dựng chuyên ngành: Giao Thông, Xây dựng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, các Ban Quản lý dự án.

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC GIẢI PHÁP

Các chức năng chính

PHẦN MỀM TOPO

Phần mềm trợ giúp khảo sát và lập bản đồ địa hình số 3D. Topo là sự lựa chọn tối ưu nhất cho công việc khảo sát địa hình và thành lập bản đồ số 3D. 

 • Nhập và xử lý dữ liệu đa dạng, linh hoạt từ nhiều loại máy toàn đạc điện tử hiện có tại Việt Nam: Leika, Sokia Set, TopCon, Nikon...
 • Hỗ trợ nhập số liệu theo dạng tuyến và số hóa bản đồ 2D.
 • Tính năng xây dựng mô hình lưới tam giác thông minh với nhiều các hiệu chỉnh (đường bao tốt nhất cho địa hình, vùng dữ liệu trống của địa hình...) nhằm thể hiện chính xác nhất bao gồm cả mô hình khảo sát và thiết kế.
 • Hiển thị 3D mô hình, thể hiện đường đồng mức theo màu, cho phép quan sát mô hình dưới nhiều góc độ.
 • Khảo sát được nhiều tuyến sơ bộ trên mô hình số, tự động vẽ ra trắc dọc, trắc ngang của tuyến sơ bộ, xuất dữ liệu cho các chương trình thiết kế.
 • Thư viện mã địa vật phong phú cho các ngành Giao thông, Thủy lợi, Quy hoạch, Khai thác mỏ.
 • Hỗ trợ các tiện ích tạo tờ và phân mảnh bản đồ.
Ứng dụng cho thiết kế đường 
 • Xây dựng mô hình địa hình và lựa chon phân tuyến sơ bộ

PHẦN MỀM ROADPLAN

 • Lấy dữ liệu địa hình từ phần mềm TOPO
 • Thiết kế nhiều tuyến khác nhau trên mặt bằng địa hình hiện trạng
 • Trên tuyến thể hiện được nhiều tim đường.
 • Bộ thư viện mặt cắt ngang đa dạng
 • Thể hiện các kiểu đường mã hiệu và đường người dùng trên trắc dọc và trắc ngang.
 • Kiểm tra và hiệu chỉnh mặt cắt linh hoạt
 • Lập bảng tính diện tích và khối lượng theo yêu cầu của người sử dụng.
 • Xây dựng mô hình 3D qua phần mềm Virtual MAP
 • Có thể can thiệp vào cơ sở dữ liệu để xây dựng mẫu mặt cắt ngang theo yêu cầu thiết kế.

PHẦN MỀM Nova Point Virtual Map 

Phần mềm xây dựng mô hình thực tại ảo 3D

 • Công cụ hiệu quả nhất để phân tích các bước dự án:
  • Là công cụ hiệu quả thể hiện sinh động và sat thực mô hình trong giai đoạn khảo sát.
  • Giúp kỹ sư kiểm tra các yếu tố kỹ thuật trong quá trình thiết kế( kiểm tra yếu tố cong, tầm nhìn).
  • Mô tả chực quan nâng cao chất lượng đồ án thiết kế.
 • Xây dựng mô hình nhanh, chính xác, gán vật liệu thông qua các đối tượng 2D theo nhiều dạng( dạng điểm, dạng giải, dạng khối...)
 • Vật liệu được xây dựng bằng nhiều dạng file ảnh khác nhau (*.jpg, *.tga).
 • Di chuyển quan sát trực tiếp trong mô hình bằng chuột, bàn phím, hoặc Joistick.
 • Tạo hoạt cảnh theo đường dẫn và xuất ra file film.


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage