An Sơn JSC

Cẩu thủy lực bánh lốp

CẨU THỦY LỰC BÁNH LỐP
Giá: Liên hệ           Đơn vị tính: Bộ
Đặc điểm

Cẩu thủy lực bánh lốp mang thương hiệu PUYUAN- thành viên của tập đoàn ZOOMLION gồm có các model như sau:
QY8C, Sức nâng lớn nhất là 8 tấn
QY12A, QY12H: Sức nâng lớn nhất là 12 tấn
QY16C, QY16C-7,QY16C-8: Sức nâng lớn nhất là 16 tấn
QY20A,QY20H: Sức nâng lớn nhất là 20 tấn
QY25B,QY25F,QY25E, QY25H: Sức nâng lớn nhất là 25 tấn
QY35-6, QY35A, QY35H: Sức nâng lớn nhất là 35 tấn
QY50D,QY50H: Sức nâng lớn nhất là 50 tấn
QY65H: Sức nâng lớn nhất là 65 tấn
QY100H: Sức nâng lớn nhất là 100 tấn
QY130: Sức nâng lớn nhất là 130 tấn


Chỉ giới thiệu không bán


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage