An Sơn JSC

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phú Tân thông báo mời thầu thi công xây lắp công trình: Đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Tân Hòa

Gói thầu: Xây lắp đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Tân Hòa (đường vòng O Phú Hưng - Tân Hòa)

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phú Tân thông báo mời thầu thi công xây lắp công trình: Đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Tân Hòa (đường vòng O Phú Hưng - Tân Hòa) , với nội dung như sau:

 

 

Tên gói thầu: Đoạn từ cầu kênh 26 đến ranh 2 xã Phú Thành và Phú Long ( từ km0+00 đến km7+259.00).


Quy mô gói thầu: Chiều dài ( từ km0+00 đến km7+259): 7.259m, chiều rộng nền đường:9.0m , Chiều rộng mặt đường 6.m. Kết cấu mặt đường: Láng nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m2. Cao trình tim đường+4.55m đến + 4.8m.


Kính mời các nhà thầu trong và ngoài tỉnh có đủ điều kiện và năng lực tham gia dự  thầu gói thầu nói trên đến Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Tân để đăng ký và mua hồ sơ mời thầu với giá 1.000.000 đ /1 bộ. Khi đến đăng ký mua hồ sơ vui lòng mang theo giấy giới thiệu và hồ sơ năng lực nhà thầu.


Thời gian tổ chức đấu thầu:
- Phát hành hồ sơ: Từ ngày 19/08/2010

- Đóng và mở thầu: lúc 14h 00 ngày 06/09/2010


Nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phú Tân để giải đáp cụ thể; Điện thoại: 076.586383 – fax: 076585877.

Phú Tân, ngày 06 tháng 08 năm 2010


 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT-XD HUYỆN PHÚ TÂN

                                                                                                                       P.Giám Đốc


 

                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                           Quách Hoàng Lâm

www.moithau.vn


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage