An Sơn JSC

MaPPro là một sản phẩm phần mềm nhằm phục vụ cho các công tác quản lý có ứng dụng GIS như quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị cho người dùng chuyên nghiệp

Giới thiệu

Grandeur Executive - Dunlopillo

MaPPro là một sản phẩm phần mềm nhằm phục vụ cho các công tác quản lý có ứng dụng GIS như quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị cho người dùng chuyên nghiệp

Thay đổi trong phiên bản mới

Tính linh hoạt cao
- MaPPro hỗ trợ 3 bảng mã: TCVN, VNI, US English chuẩn với hai ngôn ngữ chính Việt và Anh có thể tùy ý sử dụng trong khi chạy (run time). Tính năng này giúp giải quyết triệt để vấn đề ngôn ngữ mà các phần mềm hiện nay đang mắc phải.
- Tính hướng người sử dụng- MaPPro lưu giữ các tham số về môi trường làm việc yêu thích của người sử dụng, tạo điều kiện cho người dùng làm việc với chương trình trong môi trường quen thuộc. Giao diện của MaPPro có tính thống nhất cao.
- Tính mở - MaPPro là một phần mềm hoàn toàn mở cho người sử dụng tùy biến cách quản lý thông tin theo đặc thù thông tin và nhu cầu của mình.
- Về mặt tính năng GIS - MaPPro có thể triển khai có kết hợp hoặc không kết hợp với tính năng này. Khi không kết hợp tính năng GIS, MaPPro có thể ứng dụng như một công cụ quản lý thuần dữ liệu phi hình. Khi kết hợp với tính năng GIS của Dolsoft người dùng cũng có hai lựa chọn: cao cấp, dùng kết hợp với DolGISTM và DolVectTM của Dolsoft tạo nên hệ thống công cụ cho giải pháp ứng dụng GIS hoàn chỉnh; hay dùng riêng rẽ như một công cụ quản lý dữ liệu phi hình học với các chức năng khai thác GIS chuyên biệt và một số tính năng chỉnh sửa đồ họa cơ bản.
- Về môi trường làm việc cộng tác -MaPPro hiện hỗ trợ phương thức làm việc chia sẻ tài nguyên đối với hệ thống dùng Microsoft Access TM . MaPPro hỗ trợ môi trường cộng tác khách chủ hoàn thiện đối với hệ thống dùng Microsoft SQL ServerTM.
- Về mặt môi trường giao diện - MaPPro hiện hỗ trợ song ngữ Anh Việt với 3 bảng mã như đã nói ở trên. Theo nhu cầu, người sử dụng có thể đặt hàng các ngôn ngữ/bảng mã khác.

Hướng dẫn sử dụng

- Dựa trên MaPPro người sử dụng có một công cụ mạnh, hết sức linh hoạt cho hệ thống thông tin địa lý (GIS) với một loạt các nhu cầu khác nhau với các tính năng chính sau:
- Dễ dàng thiết lập, chỉnh sửa hệ thống thông tin phi hình học phục vụ nhu cầu quản lý.
- Giao diện cập nhật dữ liệu thống nhất cho phép dễ dàng thêm mới, cập nhật, xóa mọi đối tượng thông tin cần quản lý.
- Hỗ trợ nhiều cách nhập liệu tự động, xử lý dữ liệu hàng loạt cho phép nhập/cập nhật dữ liệu nhanh.
- Cho phép khai thác một hệ thống thông tin với nhiều bản đồ số.
- Hỗ trợ bản đồ số đa lớp với đầy đủ các tính năng thao tác đồ họa cơ bản: hiển thị, tắt riêng rẽ từng lớp bản đồ, thay đổi thuộc tính hình học của các đối tượng bản đồ số, hỗ trợ 4 loại đối tượng hình học cơ bản: điểm, đường, vùng, nhãn mô tả, tạo bản đồ chuyên đề liên kết với HTTT quản lý.
- Hệ thống báo cáo nhanh, báo cáo thiết kế sẵn đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu tổng hợp, phân tích dữ liệu của người sử dụng.

Tài liệu liên quan

Bảo mật
- MaPPro hỗ trợ hệ thống phân quyền Người sử dụng-Chức năng-Dữ liệu. Chỉ người sử dụng được quy định mới có thể sử dụng chức năng của chương trình và khai thác vùng dữ liệu đã được quy định cho mình. Muốn khai thác hệ thống thông tin do MaPPro quản lý người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. Toàn bộ thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập được mã hóa theo chuẩn mã hóa được hệ thống cung cấp (đối với hệ điều hành Microsoft WindowsTM là Microsoft Base Cryptographic ProviderTM v1.0).


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage