An Sơn JSC

Mở thầu gói dịch vụ tư vấn Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1

Ban Quản lý các Dự án đường sắt (RPMU) vừa tổ chức lễ mở thầu Gói thầu Dịch vụ Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1.

Theo ban tổ chức tính đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu mua hồ sơ, nhưng chỉ có 2 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu là: Liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu hầm lớn và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hưng Phú và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng đường sắt.

Bên mời thầu đã có văn bản báo cáo Tổng công ty ĐSVN (chủ đầu tư) về việc này, Tổng công ty ĐSVN đã có văn bản cho phép mở hồ sơ dự thầu. Trước sự chứng kiến của các đại diện, bên mời thầu đã tiến hành mở từng hồ sơ dự thầu. Sau khi mở thầu, các hồ sơ dự thầu đã được niêm phong bảo quản để chuyển sang giai đoạn đánh giá tiếp theo.


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage