Thư viện ảnh
Hinh anh cau duong tu an son
Số lượt truy cập :
Visitor
Go
TP. HCM sẽ có thêm một đường hầm và 34 cầu mới
Khởi công nâng cấp Quốc lộ 217 qua tỉnh Thanh Hóa
Khánh thành cầu Tam Bạc mới
Khởi công dự án 2004 tỷ đồng mở rộng QL1A
Cao tốc chạy nước rút để kịp thông xe
Động thổ dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt Hà Nội - TP. HCM
Nghệ An: Động thổ DA nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 535
Khánh thành cầu Chợ Gạo gỡ "nút thắt" cả giao thông thủy lẫn bộ
Những cây cầu độc đáo ở Đà Nẵng
Khởi công dự án mở rộng QL1A hơn 3.500 tỷ đồng
Nhật Bản cho Việt Nam vay 2,16 tỷ USD để thực hiện 12 dự án
Đà Nẵng khánh thành hai công trình kỷ lục thế giới
Văn bản pháp luật
Thông tư số 22/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát đánh giá đầu tư
09/12/2010 14:29 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày 02/12/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 22/2010/TT-BKH quy định về định mức chi phí giám sát đánh giá đầu tư.


Theo đó nguồn vốn để thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư sẽ bao gồm:
+ Nguồn chi thường xuyên của các tổ chức được giao nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư dành cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư và
+ Nguồn chi đầu tư (được tính vào tổng mức đầu tư của dự án) dành cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do chủ đầu tư thực hiện.

Các cơ quan, tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn đầu tư khác để thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư phải đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.
Thông tư quy định kiểm tra việc quản lý sứ dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư sẽ do cơ quan tài chính, tài vụ các cấp thực hiện gồm:
+ Sở Tài chính đối với giám sát, đánh giá đầu tư và dự án đầu tư do cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với giám sát, đánh giá đầu tư do cấp quận, huyện quản lý.
+ Vụ (ban, phòng...) tài chính đối với giám sát, đánh giá đầu tư do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 90, 91, Công ty độc lập quản lý.
+ Tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý tài chính cấp xã đối với các dự án thuộc cấp xã quản lý.

Hàng năm bằng các hình thức kiểm tra định kỳ và kiểm tra không định kỳ theo yêu cầu của cơ quan có thấm quyền, các cơ quan tàichính tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng chi phí giám sát đánh giá đầu tư của các cơ quan, tổ chức thực hiện giám sát đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình để kịp thời uốn nắn và xử lý các sai phạm trong quá trình quản lý và sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.
Đối với việc quản lý, sử dụng chi phí giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, Thông tư nêu rõ: Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư được quản lý và sử dụng như chi phí quản lý dự án. Việc tạm ứng thanh toán chi phí giám sát đánh giá đầu tư cho chủ đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành vế quản lý cấp phát thanh toán vốn đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn thực hiện đánh giá dự án đầu tư thì việc quản lý chi chí này như quản lý chi phí dịch vụ tư vấn, mức thuê chi phí tư vấn không vượt quá 10% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành. Việc tạm ứng, thanh toán vốn cho tư vấn đánh giá dự án đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý cấp phát, thanh toán vốn đầu tư đối với các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng.


Theo kinhte.xaydung.gov.vn

Các tin đã đăng:
© 2009 -2019An Sơn JSC. Địa chỉ: Số 460, Đường Lê Văn Việt, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. E-Mail: congtycpanson@gmail.com
Powered by Sacomtec Corp.