An Sơn JSC

Xây dựng công trình phải có thêm giấy phép quy hoạch

Dự kiến, ngày 31.5, UBND TPHCM sẽ thông qua dự thảo cấp phép quy hoạch do sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM trình. Nếu dự thảo được thông qua và có hiệu lực, thì sau này, trong hồ sơ xin phép xây dựng một công trình nào đó sẽ có thêm loại giấy tờ: giấy phép quy hoạch. 

Theo sở Quy hoạch kiến trúc, từ trước đến nay, để được phép triển khai một công trình nào đó, chủ đầu tư phải xin thông tin quy hoạch và thông tin quy hoạch này là một cơ sở quy hoạch quan trọng để nhà nước cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ khi Luật quy hoạch ra đời (hiệu lực từ 1.1.2010) thì tại điều 71 có điều khoản quy định về giấy phép quy hoạch. Do vậy, UBND TPHCM đã giao cho sở Quy hoạch kiến trúc là đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo dự thảo quy trình cấp loại giấy phép này.  

Luật Quy hoạch quy định: “giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết (QHCT) hoặc lập dự án đầ u tư xây dựng công trình”. Tuy nhiên, hiện nay, các thông tin quy hoạch tại các hồ sơ quy hoạch chung, QHCT xây dựng thường xác định các chỉ tiêu quy hoạch cho một khu vực (hoặc một ô phố). Trong khi đó để triển khai dự án xây dựng thì chủ đầu tư cần các thông tin quy hoạch cụ thể đến từng lô đất. Nếu chỉ đơn thuần cung cấp các thông tin theo đúng nội dung hồ sơ QHCT xây dựng đã có, thì trong một số trường hợp chưa đủ các thông tin cần thiết để triển khai dự án xây dựng nên các ngành chức năng cần phải tính toán, xử lý để cung cấp các thông tin cụ thể hơn.

Do đó giấy phép quy hoạch cần thiết để xác định các thông tin cụ thể giúp chủ đầu tư làm căn cứ lập QHCT hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Dự thảo cho thấy, giấy phép quy hoạch có một số nội dung chính về quy hoạch kiến trúc để nhà đầu tư có cơ sở lập QHCT hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình như phạm vi quy mô khu vực, chỉ tiêu sử dụng đất cho phép, yêu cầu về khai thác sử dụng đất (hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, số tầng, mật độ xây dựng, khoảng lùi công trình…), tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên mặt đất và dưới mặt đất, bảo vệ cảnh quan môi trường, thời hạn giấy phép quy hoạch…

Theo Luật Quy hoạch, các công trình cần giấy phép quy hoạch là những trường hợp điều chỉnh đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch; dự án xây dựng công trình tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu, QHCT; dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có QHCT hoặc chưa có thiết kế đô thị trừ nhà ở.

Một số trường hợp khác như các công trình thuộc các khu vực hiện tại các thông tin quy hoạch đã được phê duyệt thì chưa đủ để lập dự án đầu tư xây dựng công trình (những khu vực đã có quy hoạch được duyệt nhưng thông tin chưa cụ thể đến từng lô đất,…) hoặc những công trình có yêu cầu đặc biệt về mặt kiến trúc cảnh quan cần được xem xét cụ thể

Những công trình chỉ cần thông tin quy hoạch là những công trình thuộc các khu vực đã có đầy đủ thông tin để lập dự án đầu tư xây dựng đến từng lô đất như những khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp 2 đã được phê duyệt, những khu vực có QHCT 1/500 đã được phê duyệt, các khu vực đã xây dựng ổn định và không có thay đổi so với hiện trạng như các khu cư xá cũ…, các công trình đã được các cơ quan chức năng xử lý và cung cấp thông tin cho lô đất cụ thể.

Dự kiến, thời gian cấp phép quy hoạch sẽ trong vòng 20 ngày làm việc.

SGTT


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage