An Sơn JSC

Quảng Ninh: Hoàn thành thi công cầu Bài Thơ 1

Tin từ Sở GTVT Quảng Ninh, đến ngày 27/11 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long - nhà thầu thi công dự án, đã hoàn thành thi công cầu Bài Thơ 1 (Dự án Đường bao biển Núi Bài Thơ).

Đây là cây cầu có điều kiện địa chất phức tạp nhất, gây nhiều khó khăn nhất trong quá trình thi công của toàn bộ dự án đường bao biển núi Bài Thơ, nhất là trụ cầu T2 của cầu.

 Sau khi hoàn thành thi công, ngày 30/11 tới đây, Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công tiến hành thử tải trong 3 ngày. Sau đó cầu sẽ được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.    

Được biết, dự án Tuyến đường bao biển núi Bài Thơ có tổng mức đầu tư 339 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài 1.488m kéo dài từ Đài liệt sỹ cũ (Bến Đoan) đấu nối với tuyến đường bao biển Lán Bè - Cột 8. Tuyến đường có 2 hạng mục chính là cầu Bài Thơ số 1 và cầu Bài Thơ số 2.

Nguồn: Giaothongvantai.com


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage