An Sơn JSC

Trà Vinh: Khánh thành cầu Láng Chim nối liền Khu Du lịch Ba Động

Ngày 30-1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh tổ chức khánh thành (ảnh) cầu Láng Chim bắt qua sông Láng Chim, nối liền hai xã Long Toàn và Trường Long Hòa với Khu Du lịch Ba Động (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).


Cầu Láng Chim rộng 10 mét, tải trọng 30 tấn, kinh phí đầu tư xây dựng 143 tỷ đồng... khi hoàn thành không chỉ giải quyết ách tắc giao thông trong khu vực mà còn góp phần tạo thế vững mạnh về quốc phòng an ninh tại các xã ven biển, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và du lịch biển Ba Động.

Nguồn: SGGP


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage