An Sơn JSC

Quảng Ninh: Thông xe cầu Trới mới

Sở GTVT đã phối hợp với UBND huyện Hoành Bồ tổ chức lễ thông xe Cầu Trới mới. Cầu được xây dựng tại thị trấn Trới (Hoành Bồ) có chiều dài là 131,86m, rộng 18,5m (trong đó vỉa hè mỗi bên 3m), cầu có 2 mố, 3 trụ, 4 nhịp, tổng mức đầu tư dự án là 64 tỷ đồng.

Cầu sử dụng công nghệ vòm thép dầm bê tông, được thi công đầu tiên ở miền Bắc, do Liên danh nhà thầu là Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long và Công ty CP Xây dựng số 9 Thăng Long đảm nhận. Do tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu thép vòm nhồi bê tông tại Việt Nam chưa có nên sau đó được điều chỉnh thay đổi kết cấu vòm thép nhồi bê tông bằng tổ hợp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực với 2 mố, 3 trụ, 4 nhịp.

Nguồn: Giaothongvantai.com.vn


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage