An Sơn JSC

TPHCM triển khai thực hiện 6 chương trình đột phá

Dự kiến làm việc trong 2 ngày, Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ TP.HCM khóa IX sẽ tập trung thảo luận về việc triển khai 6 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2011 - 2015.

TP.HCM phấn đấu đến 2015 sẽ có 210km đường giao thông làm mới đưa vào sử dụng. 

6 chương trình được thảo luận tại Hội nghị được khai mạc ngày 1/3 bao gồm Chương trình giảm ùn tắc giao thông, Chương trình giảm ngập nước, Chương trình giảm ô nhiễm môi trường hiệu quả, Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Chương trình cải cách hành chính, Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Chương trình hành động đầu tiên được Hội nghị Thành ủy TP.HCM tập trung thảo luận là giảm ùn tắc giao thông. TP phấn đấu đến năm 2015, 210km đường được làm mới đưa vào sử dụng, 50 cây cầu mới đưa vào sử dụng, mật độ đường giao thông đạt 1,87km/km², tỷ lệ đất giao thông đạt 8,18%. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đến năm 2015 đáp ứng được 15% nhu cầu đi lại, kiềm hãm và giảm dần số vụ ùn tắc giao thông.

Với Chương trình giảm ngập nước, TP.HCM tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm TP (khoảng 100km²); kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới trên 5 vùng còn lại (khoảng 580km²); giai đoạn 2016 - 2020, giải quyết cơ bản ngập nước do mưa tại 5 lưu vực ngoại vi và phần diện tích còn lại của TP.

Để Chương trình giảm ô nhiễm môi trường có hiệu quả, TP phấn đấu có 80-90% cơ sở sản xuất, dịch vụ, thương mại trên địa bàn có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 100% tổng lượng chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp và y tế.

Có 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Có 90% khu đô thị mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 50% khu đô thị hiệu hữu có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung...

Về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, TP tập trung xây dựng nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho những ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, bảo đảm nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu; nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động trong nước và xuất khẩu lao động chất lượng cao.

Trong 5 năm tới, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu là xây dựng mô hình chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bộ máy quản lý Nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển TP và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nghị sẽ thảo luận, ban hành Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 12%; đến cuối năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 57%, công nghiệp đạt 42%, nông nghiệp đạt 1% trong cơ cấu kinh tế TP. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành dịch vụ bình quân hàng năm đạt 13%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp bình quân hàng năm đạt 11%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp bình quân hàng năm đạt 5%.

Theo Baodientu.chinhphu.vn


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage