An Sơn JSC

Phú Yên: Khánh thành cầu Hùng Vương

Sáng 31-3, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đã khánh thành cầu Hùng Vương bắc qua hạ lưu sông Ba, gần cửa biển Đà Rằng.

Đây là cây cầu thứ tư bắc qua sông Ba, nối TP Tuy Hòa với khu kinh tế Nam Phú Yên gồm sân bay Tuy Hòa, khu công nghiệp Hòa Hiệp và cảng biển Vũng Rô.

Cầu Hùng Vương ngày khánh thành - Ảnh: Minh Ký

Cầu có tổng chiều dài hơn 2km, trong đó cầu chính dài gần 1,3km, rộng 18m với bốn làn xe chạy và hai lề bộ hành. Tổng mức đầu tư công trình là 477 tỉ đồng, trong đó giá trị xây lắp 380 tỉ đồng. Cầu được thi công hơn 5 năm.

TTO


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage