An Sơn JSC

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân: Tập trung quyết liệt cho GPMB

Theo Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn, để triển khai dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai đầu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Ban và các chính quyền địa phương hiện nay là công tác GPMB. Dự án cần trưng dụng 127 ha đất; liên quan đến 454 hộ dân đất ở, khoảng 3.120 hộ sử dụng đất nông nghiệp và 5 cơ quan nằm trên địa bàn quận Tây Hồ và huyện Đông Anh.

Đến nay, Ban QLDA đã thực hiện GPMB được 80,9 ha với tổng số tiền bồi thường 765,4 tỷ đồng cho 143 hộ đất ở, 2.582 hộ đất nông nghiệp, 282 hộ quản lý mộ và 5 cơ quan.

Theo đó, trên địa bàn huyện Đông Anh (phía bờ Bắc), có 39 hộ dân đất thổ cư ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, hiện UBND huyện đang thẩm định 16 phương án; các hộ còn lại UBND xã đang xác minh việc chia tách các hộ. Với đất thổ cư xã Vân Nội có 6 hộ, UBND huyện đã phê duyệt 5 phương án nhưng các hộ chưa nhận tiền. Ngoài ra, đối với đất nông nghiệp tại xã Vĩnh Ngọc cơ bản hoàn thành, còn tồn tại đất công ích của xã; Đất nông nghiệp tại xã Tiên Dương còn 24 hộ (đang bị thất lạc hồ sơ), hiện UBND huyện đang tìm phương án giải quyết; Đất nông nghiệp tại xã Vân Nội còn 10 hộ, huyện đang thẩm định phương án.


Phối cảnh cầu Nhật Tân.

Mặt khác, ở trên địa bàn quận Tây Hồ (phía bờ Nam cầu), việc GPMB đất nông nghiệp và 4 cơ quan đã hoàn thành và bàn giao cho Ban QLDA 85; Đất ở đã kiểm đếm được 267/410 hộ còn lại 143 hộ chưa cho kiểm đếm trong đó có hơn 70 hộ thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Ngoài việc GPMB trên, Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn còn phải thực hiện rất nhiều công tác di chuyển các công trình ngầm, nổi trên như đường điện, hệ thống thông tin bưu điện, hệ thống cấp nước, hố ga và hào cáp…

Để giải quyết những vấn đề vướng mắc về GPMB trên, trong cuộc họp với các sở ngành chức năng và Ban QLDA Hạ tầng Tả ngạn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã giao Ban chỉ đạo GPMB TP có văn bản hướng dẫn về cơ chế chính sách (trước ngày 15/6) cho các quận Tây Hồ, huyện Đông Anh thực hiện. Việc GPMB có “thông” nhanh, cầu Nhật Tân mới có cơ sở để triển khai xây dựng.

Dự án cầu Nhật Tân và tuyến đường hai đầu cầu có số vốn đầu tư 1.066 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 935 tỷ đồng; dự kiến trong năm 2011, dự án được bố trí thêm 250 tỷ đồng.

Theo HNMO


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage