An Sơn JSC

Khởi công dự án mở rộng QL1A hơn 3.500 tỷ đồng

Ngày 26/3, tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công Dự án mở rộng QL1 đoạn Km368 + 400 (Nghi Sơn, Thanh Hóa) tới Km402 + 330 (Cầu Giát, Nghệ An).

Dự án có tổng mức đầu tư 3.627 tỷ đồng, được Bộ GTVT chỉ định giao liên doanh TCty Xây dựng Công trình giao thông 4 – TCty 319 là nhà đầu tư. 

Trong thời gian từ tháng 3/2013 - 12/2015, liên doanh này sẽ huy động vốn để mở rộng, nâng cấp 34 km QL 1 từ 2 làn xe lên 4 làn xe.

Để hoàn vốn cho công trình, nhà đầu tư được phép thu phí tại trạm thu phí Hoàng Mai trong thời gian 20 năm 1 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2016.


Lễ khởi công sáng 26/3.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành, UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về huy động các nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng giao thông nói chung và vốn cho Dự án mở rộng QL 1A đoạn Nghi Sơn - Cầu Giát nói riêng....

Để dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo sát sao.


Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nghi Sơn - Cầu Giát.

Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công phải thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt để công trình được hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, bảo đảm chất lượng công trình.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến trách nhiệm của địa phương...

Nguồn: VNN


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage