An Sơn JSC

Hiệp định tài trợ thứ hai cho tuyến tàu điện ngầm số 2 TP HCM trị giá hơn 212 triệu Euro

Ngày 1/6, Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định tài trợ thứ hai dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh" trị giá 212,75 triệu Euro với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Thủ tướng ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ta ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng KfW.

UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán, phê duyệt Thỏa thuận riêng của dự án theo quy định hiện hành để ký kết với Ngân hàng KfW.

Được biết, trước đó, ngày 3/1/2011, Hiệp định tài trợ thứ nhất của Chính phủ Đức cho Dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh" đã được ký kết, trị giá 28 triệu Euro. 

Dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh" được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu có tổng chiều dài xấp xỉ 12 km, tuyến đường đi qua các quận 1, 3, 10, Tân Bình, Tân Phú với 11 nhà ga. 

Giai đoạn đầu sẽ sử dụng loại tàu 3 toa/đoàn, mỗi toa dài tối đa là 22m và rộng 3,15m, chở được 810 hành khách. Trong giai đoạn 2, mỗi đoàn tàu có thể tăng lên 6 toa.

Dự án này đã được khởi công xây dựng ngày 24/8/2010, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016. Đây là công trình có vai trò quan trọng trong việc cải thiện cơ bản tình hình giao thông TP.Hồ Chí Minh

BGTVT


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage