An Sơn JSC

Báo cáo Dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Hôm nay (2/6), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Trường) báo cáo đầy đủ nội dung, tiến độ triển khai Dự án xây dựng Trường và Dự án xây dựng khu ký túc xá sinh viên.

Quy hoạch Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phải có văn bản báo cáo đầy đủ nội dung về tiến độ triển khai xây dựng, công tác rà soát, dự kiến bổ sung, điều chỉnh Dự án xây dựng Trường và tiến độ triển khai, nhu cầu vốn năm 2011 của Dự án xây dựng khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, gửi các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo cùng Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trên tổ chức cuộc họp nghe Trường báo cáo các nội dung trên, thảo luận các giải pháp thực hiện và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2011.

Dự án Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được phê duyệt với diện tích trên 640ha (trong đó có 522ha thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và 121,7ha thuộc quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo quy hoạch, Trường được xây dựng thành một khu đô thị khoa học, khu đô thị đại học hiện đại, bao gồm cả đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cảnh quan môi trường và dịch vụ hỗ trợ.
 
Theo : www.chinhphu.vn


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage